skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

WAŻNE!!! LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PODEGRODZIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych   do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022   (co nie oznacza przyjęcia kandydata do przedszkola)

 

 1. Bawełkiewicz Blanka
 2. Bienias Alan
 3. Bodziony Paweł
 4. Bodziony Zofia
 5. Chudy Hanna
 6. Czubak Alicja
 7. Drabik Szymon
 8. Fiut Zuzanna
 9. Gałat Nadia
 10. Hejmej Jakub
 11. Jaskółka Lena
 12. Jurczak Aleksandra
 13. Kalisz Laura
 14. Kluska Milena
 15. Konstanty Bartłomiej
 16. Konstanty Eliza
 17. Konstanty Emil
 18. Konstanty Lena
 19. Korona Oliwia
 20. Krzyśko Maja
 21. Krzyżak Filip
 22. Kucharski Mikołaj
 23. Kulak Szymon
 24. Kunicki Wiktor
 25. Kurowska Gabriela
 26. Laciuga Bartłomiej
 27. Laciuga Kacper
 28. Lis Rafał
 29. Łaś Karol
 30. Łatka Alicja
 31. Maciuszek Grzegorz
 32. Maciuszek Stanisław
 33. Majerska Julia
 34. Matiaszek Szymon
 35. Mordarski Oskar
 36. Mrówka Michał
 37. Oleksy Kinga
 38. Olszak Michał
 39. Pasiut Gabriela
 40. Pęksa Miłosz
 41. Pietrzak Iga
 42. Pietrzak Lena
 43. Plata Anna
 44. Plata Bartosz
 45. Plata Jowita
 46. Ryś Filip
 47. Sasak Patryk
 48. Sitek Maria
 49. Tokarczyk Barbara
 50. Waligóra Emilia
 51. Wastag Milena
 52. Werner Kacper
 53. Zygmunt Jakub
 54. Zygmunt Zofia
 Lista kandydatów nie zakwalifikowanych   do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022  
 
1. Krajewska Maja

Drodzy Państwo !!!

Rząd podjął decyzję w sprawie przedszkoli

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 26 marca 2021 r. Poz. 561)

Od 29 marca do 9 kwietnia 2021r.Gminne Przedszkole w Podegrodziu będzie zamknięte.

Wyjątek będą stanowić dzieci :

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze, f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci dla których zostanie zorganizowany dyżur na terenie przeszkolą od 6.30-16.30 na zadeklarowane godziny.

Zaineresowanych dyżurem rodziców w/w grup pracowniczych proszeni są o zgłaszanie potrzeby posyłania dziecka do przedszkola do dnia poprzedzającego jego przyjście oraz wypełnienie ,,Wniosku o zorganizowanie zajęć w przedszkolu”- Wzór wniosku dostępny w przedszkolu.

 

Rekrutacja 2021/2022

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami ( Oświadczeniami) można pobrać na stronie internetowej www.gp.podegrodzie.pl w zakładce: "pliki do pobrania" - Rekrutacja 

W/w Wniosek wraz z Oświadczeniami należy składać w dniach od 1 do 31 marca 2021r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji umieszczone są w szatni przedszkolna na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.gp.podegrodzie.pl w zakładce: "pliki do pobrania" - Rekrutacja 

Rekrutacja odbywa się na 28 wolnych miejsc.

BAL KARNAWAŁOWY 2021

Niech żyje bal!!!! jak co roku w przedszkolu odbył sie bal karnawałowy, który dostarczył dzieciom wiele radości i pozytywnych emocji. Rodzice przygotowali piękne  i niepowtarzalne stroje w których przedszkolaki mogły poczuć się jak postacie z ich ulubionych bajek. Dzieci z dumą prezentowały swoje stroje, śpiewały i tańczyły. Dzień ten był wyjątkowy, gdyż nie zabrakło również pysznego  poczęstunku, przygotowanego przez Radę Rodziców, za co bardzo dziękujemy!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2021

Miesiąc Styczeń obfitował w piękną  uroczystość.  Święto  Babci i Dziadziusia jest  szczególnym  wydarzeniem zarówno  dla  wszystkich osób posiadajacych wnuczęta jak i dla samych dzieciaczków.  Przedszkolaki włożyły wiele pracy w przygotowanie i zaprezentowanie swoich umiejetności wokalno - tanecznych. Nie zabrakło rownież pięknie zadeklamowanych wierszy  i serdecznie składanych życzeń.  Wszystkie grupy począwszy od maluszków,  aż po zerówkowiczów włożyły wiele serca i wspaniałej dziecięcej  radości,  aby Babcia i Dziadzio mogli cieszyć się i świętować ze wszystkich sił.

 

JASEŁKA 2020