skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Kółka zainteresowań

W Przedszkolu odbywają się zajęcia wspomagające rozwój zainteresowań dzieci (teatralne, taneczne, plastyczne) oraz terapeutyczne (gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, terapii pedagogicznej).

 Zajęcia teatralne - Prowadzący: mgr Anna Sojka

altZajęcia prowadzone w jednej grupie .Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych. Za pomocą przedstawień kukiełkowych łatwiej wprowadzić dzieci w nowy temat, wyjaśnić trudne zagadnienia oraz przekazać istotne wiadomości. Przedszkolaki biorą czynny udział w spektaklach, bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski, , pochwały.

 


 

 

 


 

P2290151Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

Prowadzący: mgr Stanisława Witkowska

Zajęcia prowadzone grupie, sprowadzane są głównie do profilakyki likwidacji wady lub zahamowania jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenia prawidłowej postawy ciała. Zakres ćwiczeń ruchowych, stopień ich trudności, formy, metody i zasady będą dostosowane do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dziecka. Gimnastyka prowadzona jest w sposób atrakcyjny, tak aby dzieci kojarzyły ją z czymś miłym i chętnie uczestniczyły w zajęciach.

 


 

Zajęcia z logopedą 

Prowadzący: Neurologopeda mgr Barbara Malaga

Zajęcia prowadzone są w grupie.

Praca na zajęciach opiera się na usuwaniu zakóceń występujących w procesie porozumiewania się. Obejmuje zaburzone funkcje tj. koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, orientację przestrzenną oraz koordynację układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.Podstawowym założeniem zajęć jest pomoc dzieciom w zdobywaniu umiejętności prawidłowego komunikowania się z otoczeniem. Działania logopedyczne organizowane są w formie zabaw i gier. Mają one na celu rozwijanie mowy czynnej i biernej oraz korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej oraz aparatu artykulacyjnego i oddechowego.   

 


 

 

Zajęcia taneczne 

Prowadzący:  mgr Agnieszka Wojnarowska

Zajęcia taneczne prowadzone  są w sposób dopasowany do możliwości dzieci, ćwiczą nie tylko kroki lecz poprawiają koordynację, sprawność ruchową i oswajają dzieci z wieloma utworami muzycznymi do których tworzą układy taneczne.

 
P2260142  Zajęcia terapii pedagogicznej

 Prowadzący: mgr Urszula Skupień

  Zajęcia prowadzone w grupie.

Mają one  na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Praca podczas zajęć ukierunkowana jest  na korygowanie i kompensowanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka oraz na rozwijanie procesów poznawczych, sprawności manualnej oraz stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego poprzez:

hamowanie niepożądanych zachowań i stymulowanie do właściwego działania;

rozładowanie napięć;

wzmacnianie poczucia własnej wartości;

niwelowanie stresu;