skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Historia Przedszkola

Państwowe Przedszkole w Podegrodziu otwarte zostało 1 maja 1953 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Katarzyną Reśko przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu – przedszkole liczyło jeden oddział z jedną nauczycielką i jednym pracownikiem obsługi – Marią Bodziony12 W 1954 roku Przedszkole zostało przeniesione do pomieszczenia wynajętego w domu prywatnym pana Franciszka Konstantego, swojego domu dla przedszkola użyczali także: Jadwiga Bogucka, Hieronim Zygmunt, Antoni Zieliński, Stanisław Migacz. 01.02.1958r. kierowniczką została Janina Ciągło (ur.1940r. w Szczebrzuszu)- absolwentka Liceum dla Wychowawczyń Przedszkola , która wystarała się o wynajęcie na lokum Przedszkola pomieszczenia o dobrych warunkach u pana Antoniego Lorczyka, a w 1960 roku do pana Jana Szyszki. Ostatnio zajmowany lokal składał się z szatni, sali zabaw, kuchni i magazynu. Z pięciogodzinnego pobytu dzieci w przedszkolu czas przedłużono do dziewięciu godzin. Dodatkowo została zatrudniana nauczycielka Romana Nowak oraz sprzątaczka Maria Pasiut. W 1965 roku w miejsce Romany Nowak została skierowana w charakterze wychowawczyni przedszkola absolwentka Liceum Pedagogicznego w Rabce Helena Saska. W1966 roku kierowniczka Janina Ciągło odeszła do Przedszkola w Krynicy, a na jej miejsce została mianowana Pani Emilia Seruga- wykwalifikowana nauczycielka. W tym czasie placówka była dobrze wyposażona w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

3

  Przechwytywanie

 

5

 W 1967 roku z powodu konfliktu pomiędzy kierowniczką E. Seruga a wynajmującym Janem Szyszką przedszkole zostało przeniesione do pana Zygmunta Łatki. Składało się z sali zabaw i kuchni, ubikacja mieściła się na zewnątrz. Brak było placu zabaw. Budynek nie posiadał ogrodzenia. 6Korzystano z placu pomocniczego ,do którego trzeba był przechodzić przez jezdnię. W roku 1970 Wydział Oświaty i Wychowania powołał na stanowisko kierownika Przedszkola Jadwigę Dumana absolwentkę Liceum Pedagogicznego w Rabce. Odeszła pracownica obsługi Maria Pasiut a na jej miejsce została zatrudniona Zofia Zygmunt. Dzięki staraniom byłego naczelnika Urzędu Gminy pana Bronisława Konstantego w dniu 1 września 1973 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku remizy strażackiej, w której znajduje się do chwili obecnej zajmując kuchnię w suterenach, jedno pomieszczenie na parterze i jedno na piętrze.

 Z uwagi na rosnące potrzeby środowiska w zakresie opieki przedszkolnej w 1975roku utworzono drugi oddział przedszkolny. Dzięki władzom gminnym pomieszczenie na parterze zostało zamienione na dużą salę na piętrze. W tym okresie w Przedszkolu pracowały: dyr. Jadwiga Dumana, nauczycielki Janina Batko, Helena Błaszczyk(Saska), Helena Twardowska oraz pracownicy administracji i obsługi: Maria Bodziony, Zofia Buźniak, Zofia Hamiga ( Zygmunt), Stefania Zygmunt. W roku szkolnym 1977/78 stanowisko dyrektora Państwowego Przedszkola w Podegrodziu objęła Józefa Kunicka(ur.25.06.1948r. w Brzynie)- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, specjalność-wychowanie przedszkolne. Przedszkole składało się z oddziału sześciolatków, którego opiekunem była Helena Błaszczyk ( Saska), grupy młodszej z opiekunem Heleną Twardowską, oraz ogniska przedszkolnego z opiekunem Janiną Batko dla którego, salę wynajęto w części budynku przeznaczonej dla OSP. Dodatkowo na godziny7 ponadwymiarowe zatrudniona zostaje Krystyna Stachoń, która w roku 1978/79 odchodzi na stanowisko dyrektora przedszkola w Rogach. Poprawie uległa baza materialna przedszkola. Zmodernizowana została zmywalnia naczyń. Zakupiono nowy sprzęt: stoliki, szafki, regały na leżaki, stoliki do kącika przyrody i wiele atrakcyjnych zabawek. Największym osiągnięciem w życiu Przedszkola było zagospodarowanie w czynie społecznym placu przedszkolnego. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przekazało sprzęt jordanowski o wartości 15 tysięcy złotych. W1979roku nauczycielka Janina Batko odchodzi na stanowisko dyrektora przedszkola w Stadłach na jej miejsce zostaje zatrudniona absolwentka Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkola w Rabce Celina Hejmej, w roku 1980 jej miejsce zajmuje Kazimiera Ciągło- absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Limanowe. Rok 1982/83 - przedszkole rozpoczyna pracę w okresie stanu wojennego. Nadal pracują dyr. Przedszkola Józefa Kunicka, Helena Błaszczyk korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia, Helena Twardowska jest na urlopie chorobowym- zastępuje ją Celina Hejmej. Zostaje zatrudniona Beata Chochorowska. Do przedszkola zostaje przyłączone ognisko liczące 25 dzieci, Jako trzeci oddział ,,0”mieści się w budynku wynajętym u pana Bronisława Matiaszka. Nauczycielem jest absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu Władysława Migacz. Przedszkole zyskuje dwa etaty woźnych oddziałowych: Wiesławę Stec i Barbarę Waligóra oraz pół etatu pomocy do dzieci Dorotę Zwolińską. Rok 1983/84 po urlopie wychowawczym wraca do pracy Kazimiera Schneider ( Ciągło) pracują nauczycielki Helena Błaszczyk, Celina Hejmej, personel obsługi stanowią kucharka Maria Bodziony, pomoc kuchenna Stefania Pasiut, pomoc do dzieci Stefania Zygmunt oraz na pól etatu w charakterze pomocy do dzieci Marzena Wójcik, woźna oddziałowa Stec Helena oraz Stefania Marcinek w zastępstwie za przebywającą na urlopie wychowawczym Zofię Hamiga. Nadal działa oddział ,,0”sześciolatków w wynajętym lokalu. Pracują tam nauczycielka Ewelina Kałuzińska i Małgorzata Krzyśko -woźna. Od 1 września 1984 w miejsce Celiny Hejmej zatrudniona zostaje Elżbieta Wojnarowska absolwentka Studium 8Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu. W marcu 1984 roku odchodzi na urlop wychowawczy Stefania Pasiut- pomoc kuchenna na jej miejsce zostaje zatrudniona Jadwiga Gorlach.W 1984 w miejsce Stefanii Marcinek funkcję intendentki pełni Bożena Makoś, a od stycznia 1985 ponownie Zofia Hamiga. W roku 1985/86 na stanowiskach nauczycielek następują zmiany: w oddziale I- młodszym opiekunem zostaje Grażyna Warzecha absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu w oddziale II- starszym Barbara Dziedziak absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu, w oddziale III Helena Błaszczyk, zatrudniono woźną oddziałową Lucynę Stec, z urlopu wychowawczego powraca Stefania Pasiut.1986r. do grona nauczycieli dołączyła Anna Zygmunt absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Nowym Sączu Od 01.10.1987 roku następują zmiany w kadrze kierowniczej. Obecna dyrektor przedszkola mgr Józefa Kunicka obejmuje stanowisko zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Podegrodziu, natomiast funkcje dyrektora placówki przejęła nauczycielka Helena Błaszczyk( Saska ur.11.01.1944r.w Olszanie) – absolwentka Studium Wychowania przedszkolnego w Tarnowie. Zatrudniono nauczycielkę Ewę Kunicką- absolwentkę Studium Wychowania Przedszkolnego w Rabce.1.09.1990r. zatrudniona zostaje Anna Szewczyk jako nauczyciel religii. Oddział III tzw. ,,0”, który mieścił się w wynajętym lokalu u pana Bronisława Matiaszek zostaje przeniesiony do budynku OSP, w związku z tym duża sala zostaje podzielona na dwie części mieszcząc oddział I - młodszy i III ,,0”. 20.02.1990r. nauczycielka Ewa Kunicka oddelegowana zostaje do przedszkola w Rogach, z urlopu wychowawczego wraca Kazimiera Schneider ( Ciągło). Z dniem 1.01.1991r.przedszkole przechodzi pod Urząd Gminy zmieniając nazwę z Państwowego na Wiejskie. 1 lutego 1991r. na emeryturę odchodzi kucharka Maria Bodziony przepracowała w przedszkolu 38 lata, jej miejsce zajmuje Zofia Zielińska a w czerwcu na emeryturę odchodzi woźna Helena Stec. W Jej miejsce zatrudniono Elżbietę Drabik. 1 września 1992r. do chwili obecnej funkcję dyrektora przedszkola obejmuje mgr Barbara Bodziony-( Dziedziak ur.09.03.1964r.w Podegrodziu)– absolwentka studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika- specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Helena Błaszczyk odchodzi na emeryturę. Do grona nauczycieli dołączają Jolanta Jodłowska oraz Jolanta Plata w zastępstwie za przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia Kazimierę Schneider. Kazimiera Schneider, Barbara Dziedziak, Grażyna Warzecha, Anna Zygmunt, Helena Błaszczyk 1 września 1994r. Wiejskie Przedszkole w Podegrodziu po wielu perypetiach związanych z próbą likwidacji placówki ( w tym okresie zlikwidowano trzy placówki z pięciu istniejących na terenie Gminy: w Rogach, Stadłach i Olszanie), rozpoczęło pracę w zmniejszonym składzie zwolniono czterech pracowników i zlikwidowano jeden oddział. Funkcję dyrektora pełni Barbara Bodziony, nauczycielem grupy I -Kazimiera Schneider, grupy II Anna Sojka w skład personelu administracyjno- obsługowego wchodzą: Zofia Zielińska- kucharka, Zofia Hamiga - intendent, Stefania Pasiut –woźna. Od tamtego okresu Przedszkole jest dwuoddziałowe, swoją opieka obejmuje dzieci z pięciu miejscowości Gminy Podegrodzie, nadal zajmując budynek 9Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu, który wymaga remontu i nie spełnia wymogów nowoczesnego przedszkola. 30. 06.2004r. na emeryturę odchodzi woźna Stefania Pasiut w jej miejsce zatrudniona zostaje Wioletta Pasiut a od 1 09.2005r Urszula Kunicka. 17 stycznia 2005r. Uchwałą Nr 155/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie zostaje zmieniona nazwa przedszkola z Wiejskiego na Gminne. . 1.09.2006 roku Stanisława Piszczek zatrudniona zostaje za Urszulę Kunicką na stanowisku woźnej. 31.07.2007r. na emeryturę odchodzi kucharka Zofia Zielińska. 31.08.2007r. nauczycielka Kazimiera Schneider. Dzięki przychylności władz gminnych 1 września 2007r. uruchomiony zostaje dodatkowy oddział przedszkolny. Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu na ten cel odstąpiła nowo dobudowaną część o wymiarach 100m² .Wydłużono czas pracy przedszkola z dziewięciu na dziesięć godzin. Zatrudniono nowe nauczycielki do grupy młodszej Barbarę Malaga – absolwentkę studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, mającą dodatkowo specjalność logopedy i Beatę Stachoń -absolwentkę studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, do oddziału ,,0” przeniesiona zostaje nauczycielka ze szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi Ewa Obrzut– absolwentka studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nadal pracuje Anna Sojka ( Zygmunt)-absolwentka studiów wyższych magisterskich Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika, w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Stanisława Piszczek zatrudniona zostaje na stanowisko kucharki , a Urszula Kunicka w charakterze woźnej. 10.10.2007r. Stanisława Witkowska zostaje zatrudniona jako pomoc nauczyciela.

10

 30.10.2008r. odchodzi z pracy nauczycielka Beata Stachoń na jej miejsce przechodzi Stanisława Witkowska- absolwentka studiów wyższych magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pomocą nauczyciela zostaje Bernadetta Pietrzak. Od 01.12.2010r. do 13.12.2011r. na urlop macierzyński odchodzi nauczycielka B. Malaga, na jej miejsce zostaje zatrudniona Bernadetta Pietrzak-absolwentka studiów wyższych magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Na stanowisko pomocy nauczyciela zostaje zatrudniona Natalia Ruchała. Od 26.12.2011r. do 07.01.2013r. na urlop macierzyński odchodzi Urszula Kunicka, na miejsce woźnej przechodzi Natalia Ruchała. W ostatnich latach w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu wyremontowane zostały sale zabaw, toalety i kuchnia przedszkolna – dostosowana do wymogów unijnych. Zakupiono nowy sprzęt i odpowiednio wyposażono sale zabaw dla dzieci. Znajdują się w nich kąciki do zabaw oraz zajęć tematycznych np.: teatralny, konstrukcyjny, samochodowy, lalek, książek oraz kącik regionalny. Przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Toalety i wszystkie sprzęty dostosowane są do wzrostu dzieci. Przedszkole posiada także nowoczesny, ładnie urządzony plac zabaw. 

11

      12

 

13 14 15

Gminne Przedszkole w Podegrodziu to trzyoddziałowa placówka, do której aktualnie uczęszcza 75 dzieci z terenu Gminy Podegrodzie. Przedszkole czynne jest 10 godzin od 6.30 do 16.30 dla oddziału I i II, oddział III jest pięciogodzinny od 8.00 do 13.00 lub 13.30.

 

16

Oddział 1- dzieci 3,4,5 letnie

17

Oddział 2- dzieci  5-6 letnie

18

Oddział 3- dzieci  5-6 letnie

Opiekę nad dziećmi sprawuje kompetentna kadra nauczycielska stale podnosząca swoje kwalifikacje ; dyrektor Barbara Bodziony, nauczycielki: Barbara Malaga, Stanisława Witkowska, Anna Sojka, Ewa Obrzut oraz pracownicy obsługi: pomoc nauczyciela-Zofia Hamiga i woźna Urszula Kunicka. Bernadetta Pietrzak odchodzi do pracy w charakterze nauczyciela do Przedszkola w Nawojowej, Stanisława Piszczek przebywa na urlopie macierzyńskim.

19

obecna kadra 

Przedszkole usytuowane jest w korzystnym środowisku przyrodniczym w kolebce kultury Lachów „podegrodzkich”, z bogatymi obrzędami i tradycjami. Aby ten szlachetny przekaz pokoleń trwał nadal, a każde dziecko znało dziedzictwo swojej „Małej ojczyzny” – miłość do tańca, stroju, gwary, pieśni i obrzędów regionalnych, zaszczepia już u najmłodszych dzieci działający od 1997 roku przy Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu Przedszkolny Zespół „Małe Podegrodzie”, który bierze udział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym. 21Współzałożycielem zespołu jest Marek Wastag prowadzący zajęcia z rytmiki w przedszkolu od 1.09.1997 roku. – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność artystyczna i muzyczna. Ponadto w przedszkolu realizowany jest własny program nauczyciela dziedzictwa kulturowego w regionie, ,Podegrodzie Moja mała ojczyzna”, którego autorkami są Barbara Bodziony i Anna Sojka. W przedszkolu organizowanych jest wiele ciekawych i atrakcyjnych działań korelujących z ekologią, plastyką, muzyką, słowem, ruchem i tańcem. Tradycją jest czytanie książek w Gminnej Bibliotece Publicznej pt: „Cała Polska czyta dzieciom i my też”. Wszystkie dzieci biorą udział w konkursach, przedstawieniach, balach i wielu innych imprezach okolicznościowych, w których uczestniczą obok naszych wychowanków Ich Najbliżsi. Z zajęć dodatkowych prowadzone są: język angielski, rytmika , religia, taniec współczesny oraz kółka: teatralne, plastyczne i logopedyczne. Od trzech lat w przedszkolu realizowane są projekty Unijne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których realizatorem jest Fundacja Europa +, a partnerem Gmina Podegrodzie. Od 01.12.2009 r. do 30.06.2010 r. realizowany był projekt pt. ,,Możemy więcej” – dodatkowe zajęcia edukacyjne z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, angielskiego oraz projekt pt. ,,Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy” w ramach, którego odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, a także warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne oraz taneczne, na których dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Projekt ten trwał od 01.09.2010r. do 30.04.2011r. od 01.10.2011r do 31.03.2012r.realizowany był projekt pt. 22„Otwieramy świat dziecka – dodatkowe zajęcia plastyczne, teatralne, logopedyczne, rytmiczne, z gimnastyki korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej. Dzięki realizowanym projektom przedszkole zyskało wiele atrakcyjnych pomocy do zajęć: lustro logopedyczne, gry , książki , układanki, pacynki i stroje teatralne , półkę do zajęć plastycznych z wyposażeniem w materiały plastyczne, piłki, szarfy , woreczki, gry, materac

23

 oraz suchy basen z piłkami o wymiarach 4mx4m.
Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej obserwujemy stopniowy wzrost zapotrzebowania na wychowanie przedszkolne. Coraz więcej osób znajduje zatrudnienie i potrzebuje pomocy w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi. Coraz większa liczba rodziców ma także świadomość znaczenia wczesnej edukacji dla pomyślnego rozwoju dziecka. Również na wsi wzrasta świadomość rodziców - wiedzą, jak ważne dla ich dzieci jest wykorzystanie wszystkich szans na poprawę warunków ich startu w dorosłe życie.
Rodzice doceniają rolę przedszkola, nie tylko jako formy opieki nad dzieckiem, ale przede wszystkim Wskazują również na korzystne warunki bazowe, atmosferę, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, życzliwości jako szansy jego rozwoju zarówno w aspektach wychowawczych, dydaktycznych, jak też społecznych.
Kadra pedagogiczna przedszkoli posiada odpowiednie kwalifikacje (studia wyższe, podyplomowe, status nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego), prezentuje wysoki poziom wiedzy, umiejętności pedagogicznych i metodycznych .


Gminne Przedszkole w Podegrodziu
STRONA WWW: www.gp.podegrodzie.pl
Tel: 18 4459067