skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (ODDZIAŁ I)

 

 

Czas trwania

Aktywność dzieci

7.30-12.30- Realizacja podstawy programowej(tj. 5godz.)

I

6.30-7.30

(1h)

Schodzenie się dzieci

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:

 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.
 • Zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące grupę, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

II

7.30-8.00

(30 min)

 • Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa. Prace porządkowo-gospodarcze.

8.00-8.20

(20min)

Czynności porządkowe, śniadaniowe, samoobsługowe:

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

(wspólne porządkowanie sali po zabawach, czynności w ramach pełnionych dyżurów, itp.)

8.20-8.30

(10min)

Przygotowanie do śniadania.

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne, kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu

8.30-9.00

(30min)

Śniadanie

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowywanie się przy stole.

9.00-9.15

(15min)

9.15-10.30

(1,15min)

10.00-10.30

(30min)

Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego w oparciu o nowa podstawę programowa wspomagające wszechstronny rozwój dziecka; z zakresu aktywności społeczno-przyrodniczo- zdrowotnej, językowo literackiej, matematycznej, muzycznej, plastyczno-technicznej, ruchowej

Poniedziałek, środa, piątek - zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

 • Zabawy integracyjne
 • Wtorek ,czwartek zabawy z językiem angielskim

10.30-11.30

(1h)

Czas w ogrodzie przedszkolnym:

 • Organizowanie bezpiecznych sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności w ogrodzie, itp. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zabawy orgaznizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo - porządkowe itp.(w Sali podczas niesprzyjającej pogody)

11.30-12.00

(30min)

Czynności porządkowe, obiad, czynności samoobsługowe:

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku(wspólne porządkowanie Sali po zabawach, itp.)
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higienicznych.

12.00-12.30

(30min)

 • Obiad
  • Wdrażanie zasad zdrowego żywienia
  • Zwracanie uwagi na prawidłowa postawę dziecka podczas spożywania posiłków

III

12.30 13.00

(30min)

12.30.13.30

(1h)

 • Środa, piątek-   religia.
 • Poniedziałek, wtorek, czwartek- Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do leżakowania- nabywanie umiejętności samoobsługowych. Leżakowanie -słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, literatury dziecięcej

13.30-14.00

(30min)

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie od podwieczorka

14.00-14.15

(15min)

Podwieczorek:

Wdrażanie do zdrowego żywienia, itp.

Zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków

14.15-16.30

Rozchodzenie się dzieci do domu:

 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.) gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze- rozwijające umiejętności manualne dzieci - indywidualne lub zespołowe.
 • Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.
 • Kontakty indywidualne z rodzicami

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (ODDZIAŁ II)

 

6.30 - 7.30  DYŻUR   W ODDZIALE II

Gry ,zabawy i zajęcia dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w wybranych kącikach aktywności dziecięcej.

Zabawy inicjowane przez nauczyciela (konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, ruchowe, tematyczne).

 

7.30 – 12.30 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

7.30 – 8. 00- zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję, sprawność motoryczną). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci .

rozmowy indywidualne, rozwiązywanie konfliktów, inicjowanie interakcji społecznych, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad funkcjonowania w grupie. Pełnienie dyżurów

8.00 - 8.05 – Ćwiczenia poranne 5 minutowe.

8.05 – 8.30 – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych, poprzez czynności związane z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 10.00 – zajęcia wychowawczo- edukacyjne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych w oparciu o wybrane metody i techniki pracy, zajęcia muzyczno-rytmiczne, ćwiczenia gimnastyczne(3 x w tygodniu).

-  Udział w występach artystycznych organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.

-  Czytanie bajek

10.00 – 11.20 – gry i zabawy ruchowe a świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć w razie niepogody, spacery i wycieczki do środowiska społeczno- przyrodniczego,

- przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa i higieny (w toalecie, sali przedszkolnej, w ogrodzie, w szatni, na schodach, podczas spacerów i wycieczek).

11.20 –11.30 – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych poprzez czynności związane  z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

11.30 – 12.00 – obiad.

12.00 – 12.30 – poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej.

 

12.30 – 14.00 – zajęcia dodatkowe (religia, język angielski-trwające 30 minut ).

Organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć, kółek zainteresowań teatralne, plastyczne ,logopedyczne), praca indywidualna w oparciu o wyniki obserwacji pedagogicznych.,

zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

14.15 – 14.20 – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych poprzez czynności związane  z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

14.20 – 14. 50 – podwieczorek

14.50 – 15.30 – przygotowanie programów, dekoracji, zaproszeń, okolicznościowych stroików, plakatów, nauka tekstów, inscenizacji, śpiewanie piosenek.

  15.30 – 16.30  DYŻUR W ODDZIALE I – zajęcia dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, ruchowe, tematyczne.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (ODDZIAŁ III-4-5 LATKI)

 

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

7.30 – 8.05- zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję, sprawność motoryczną).

Praca indywidualna w oparciu o wy76niki obserwacji pedagogicznych.

 

8.00 - 8.05 – Ćwiczenia poranne 5 minutowe.

 

8.30 – 9.00 – Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

Rozmowy indywidualne , rozwiązywanie konfliktów, inicjowanie interakcji społecznych, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad funkcjonowania w grupie.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

Pełnienie dyżurów.

 

9.00 - 10.00 – zajęcia wychowawczo- edukacyjne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych w oparciu o wybrane metody i techniki pracy, zajęcia muzyczno-rytmiczne, ćwiczenia gimnastyczne(3 x w tygodniu).

-  Udział w występach artystycznych organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.

-  Czytanie bajek

 

10.00 – 10.20 – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych, poprzez czynności związane z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

 

10.20 –11.00 – śniadanie

 

11.00 – 12.00 – gry i zabawy ruchowe a świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć w razie niepogody, spacery i wycieczki do środowiska społeczno- przyrodniczego,

- przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa i higieny (w toalecie, sali przedszkolnej, w ogrodzie, w szatni, na schodach, podczas spacerów i wycieczek).

 

12.00 – 13.00 – Organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć. Przygotowanie programów, indywidualnych zaproszeń, okolicznościowych stroików, plakatów, nauka tekstów, inscenizacji, śpiewanie piosenek.

  Praca indywidualna w oparciu o wyniki obserwacji pedagogicznych.

 

13.30 – 14.00–zajęcia dodatkowe. (religia)