skwiatek

Gminne Przedszkole
w Podegrodziu

.
.

FACEBOOK

Kontakt

Gminne Przedszkole w Podegrodziu

Podegrodzie 525
33-386 Podegrodzie
Małopolska 

Tel: 18 445-90-67 

Email: barbarabodziony@op.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
6:30 - 16:30

Linki dla rodziców

podegrodzie

logo kuratorium

 

 

Licznik odwiedzin

Articles View Hits
123173
 1. PLAC ZABAW

  Plac zabaw

   

  Przedszkole posiada nowoczesny, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Dzieci mają do dyspozycji dwa sprężynowce, wieżę ze sklepikiem, drabinkę oraz huśtawki.

   

  image008

  image005

 2. SZATNIA

  Szatnia przedszkolna

  Na parterze mieści się szatnia dla wszystkich dzieci przebywających w obiekcie.

   

  szatnie

   

 3. SALE ZABAW

  Sale zabaw

   

  s1

  W naszym przedszkolu znajdują się 4 bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Na parterze mieści się sala grupy I ( 3-4 latków ) na piętrze znajdują się sale grupy II –(4-5 latków), oraz grupy III i IV ( 5-6 latków ). Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, są bardzo kolorowe , ozdobione bajecznymi motywami, po to aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

   

   

  s3

  s4

  s5

 4. SALA WIELOFUNKCYJNA

  Sala wielofunkcyjna

   

  Przedszkole posiada salę wielofunkcyjną do zabaw i zajęć dodatkowych: logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , zajęć teatralnych, plastycznych , terapii pedagogicznej. Sala ta jest bogato wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia : lustro do ćwiczeń logopedycznych niezbędne do ćwiczeń buzi i języka, mnóstwo układanek dydaktycznych i przyborów do ćwiczeń narządów mowy. Ścianka manipulacyjna i auto sensoryczne do ćwiczenia zmysłów , tor przeszkód , drabinki, ławeczki materace gimnastyczne, przybory do ćwiczeń, suchy basen z piłkami, stroje teatralne i pacynki , półkę z materiałami plastycznymi. Dzieci spędzają tu czas bardzo aktywnie – wyładowują napięcie i zbędną energię.

   

  swf1

  swf2

  swf3

 5. KĄCIK REGIONALNY

  Kącik regionalny

   

  Poznanie kultury naszego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.Dzięki prowadzonemu w przedszkolu Kącikowi Regionalnemu pragniemy zachęcić dzieci do poznania i zrozumienia świata, jego kultury, rozbudzania w nich zainteresowanie swoim regionem i Ojczyzną.

   

  k1

  k2

  k3

 6. ŁAZIENKI

  Łazienki

   

  Łazienki są przystosowana do wieku naszych podopiecznych. Dzięki dobrze dopasowanemu wnętrzu jest ono przyjazne dzieciom i zachęca do nauki samodzielnego korzystania z toalety.

   

  image022

       image023

ZEBRANIE OGÓLNE

DRODZY RODZICE!

W dniu 9 września 2021r. ( tj. czwartek ) o godzinie 16.00 odbędzie się Ogólne Zebranie z Rodzicami.

Na zebranie zapraszamy do SALI GRUPY V ( dawna szatnia), wejście od strony placu zabaw.

Serdecznie zapraszamy

ROZPOCZĘCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2021-2022

SZANOWNI PAŃSTWO

SERDECZNIE WITAMY W NOWYM ROKU PRZEDSZKOLNYM 2021/2022, PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD GODZ. 6.30 DO GODZ.16.30 01 WRZEŚNIA PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W WYŻEJ WYMIENIONYCH GODZINACH.

BARDZO PROSIMY ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH ABY DZIECI PRZYPROWADZAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 8.00 I ODBIERAĆ WG ZADEKLAROWANYCH GODZIN.

OD 1 WRZEŚNIA URUCHOMIONY ZOSTAŁ DODATKOWY V ODDZIAŁ DLA DZIECI Z TERENIU GMINY PODEGRODZIE (INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW, ŻE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA W TYM ODDZIALE)

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE DATA SPOTKANIA OGÓLNEGO DLA RODZICÓW BĘDZIE PODANA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. PROSIMY RÓWNIEŻ O WSTRZYMANIE SIĘ Z ZAKUPEM WYPRAWKI.

W PIERWSZYM DNIU, DO PRZEDSZKOLA ZABIERAMY DOBRY HUMOR,OBUWIE ZASTĘPCZE, KOMPLET UBRAŃ NA ZMIANĘ

( które należy zostawić na półkach w szatni podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.)

OD 01 WRZEŚNIA WEJŚCIE DO BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY ULICY. SZATNIA ZNAJDUJE SIĘ PO PRAWEJ STRONIE PO WEJŚCIU DO BUDYNKU. PROSIMY RODZICÓW O ODSZUKANIE PÓŁKI DZIECKA I PRZEBRANIE GO W OBUWIE ZASTĘPCZE.

WAŻNE!!! LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PODEGRODZIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

                                                  

 

Lista kandydatów przyjętych do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

na rok szkolny 2021/2022 według kolejności alfabetycznej.

 

 1. Bienias Alan
 2. Bodziony Paweł
 3. Czubak Alicja
 4. Fiut Zuzanna
 5. Gałat Nadia
 6. Hejmej Jakub
 7. Jurczak Aleksandra
 8. Konstanty Bartłomiej
 9. Konstanty Eliza
 10. Konstanty Emil
 11. Konstanty Lena
 12. Krzyżak Filip
 13. Kunicki Wiktor
 14. Kurowska Gabriela
 15. Laciuga Bartłomiej
 16. Laciuga Kacper
 17. Lis Rafał
 18. Łatka Alicja
 19. Maciuszek Stanisław
 20. Majerska Julia
 21. Mrówka Michał
 22. Olszak Michał
 23. Pietrzak Iga
 24. Pietrzak Lena
 25. Plata Jowita
 26. Ryś Filip
 27. Sasak Patryk
 28. Sitek Maria

Najwyższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji - 200 punktów.

Najniższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji uprawniająca do przyjęcia - 25 punktów

 

 

Lista kandydatów  nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu

na rok szkolny 2021/2022 według kolejności alfabetycznej.

 

 1. Bawełkiewicz Blanka
 2. Bodziony Zofia
 3. Chudy Hanna
 4. Drabik Szymon
 5. Jaskółka Lena
 6. Kalisz Laura                                                                                                        
 7. Kluska Milena
 8. Korona Oliwia
 9. Kucharski Mikołaj
 10. Kulak Szymon
 11. Krzyśko Maja
 12. Łaś Karol
 13. Maciuszek Grzegorz
 14. Matiaszek Szymon
 15. Mordrski Oskar
 16. Oleksy Kinga
 17. Pasiut Gabriela
 18. Pęksa Miłosz
 19. Plata Anna
 20. Plata Bartosz
 21. Tokarczyk Barbara
 22. Waligóra Emilia
 23. Wastag Milena
 24. Werner Kacper
 25. Zygmunt Jakub
 26. Zygmunt Zofia

Najwyższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji -200 punktów.

Najniższa liczba punktów uzyskana w rekrutacji uprawniająca do przyjęcia -25 punktów

Informujemy

DRODZY RODZICE INFORMUJEMY, ŻE OD PONIEDZIAŁKU 19.04.2021 WRACAMY DO ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W TRYBIE STACJONARNYM!

Aktualnie przedszkola zostały zamknięte do 18 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. Poz. 651)

Gminne Przedszkole w Podegrodziu pozostaje zamknięte do 18 kwietnia 2021 r.

Wyjątek będą stanowić dzieci :

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze, f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,  do których uczęszczają te dzieci dla których zostanie zorganizowany dyżur na terenie przeszkolą od 6.30-16.30 na zadeklarowane godziny.

Zainteresowani dyżurem rodzice w/w grup pracowniczych proszeni są o zgłaszanie potrzeby posyłania dziecka do przedszkola do dnia poprzedzającego jego przyjście oraz wypełnienie ,,Wniosku o zorganizowanie zajęć w przedszkolu”- Wzór wniosku dostępny    w przedszkolu.

WAŻNE!

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko brało udział w dalszym postepowaniu rekrutacyjnym proszeni są o wypełnienie i złożenie                      w przedszkolu ,, OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA /KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PODEGRODZIU”  w dniach 8- 13 kwietnia 2021r. do godz. 15.00. Nie dostarczenie dokumentu w/w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją w dalszym postepowaniu rekrutacyjnym.